Strona koncernu Noratel

E Ekologia w Noratelu

Ekologia w biznesie przestała być już modą. Obecnie dbałość o otaczające nas środowisko staje się koniecznością i często wynika z głębokiego przekonania osób odpowiedzialnych za firmę. W obliczu kurczących się zasobów Ziemi oraz wzrostu jej zanieczyszczenia, podejmowane kroki mogą mieć znaczenie dla naszego zdrowia i naszej przyszłości. Ale ekologiczne działania w firmie przyczyniają się także do wzrostu oszczędności i mniejszych wydatków, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Jest to argument nie do podważenia dla biznesu.
Nie muszą być to wielkie inwestycje w nowe urządzenia czy technologie. Każde, nawet mikro działanie, jeśli jest powielane przez wszystkich pracowników i na stałe wprowadzone w funkcjonowanie firmy, ma realne przełożenie na zmniejszenie kosztów.
W Noratelu doskonale to rozumiemy i dlatego staramy się podejmować działania, które mają realny wpływ na poprawę naszego otoczenia.
W ostatnim okresie udało nam się zmienić system wentylacji w pomieszczeniach impregnacji. Dzięki temu obniżyliśmy wartości wydalanych do powietrza lotnych związków organicznych o nawet 80 procent! A mniej lotnych związków organicznych w powietrzu to między innymi mniej smogu fototechnicznego.
Powiązaną z tym działaniem inwestycją była także wymiana wentylatorów i ich wygłuszenie. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii obniżyliśmy poziom hałasu dopuszczalny dla zabudowy jednorodzinnej do dopuszczalnego poziomu w porze dziennej i niemalże dla pory nocnej.
Duża część naszej działalności skupiała się także na uporządkowaniu spraw związanych z gospodarką odpadami.
Wprowadziliśmy szczegółowe nazwy rodzajów odpadów, a co za tym idzie nowe standardy dotyczące kolorów etykiet oraz pojemników na nieczystości. Aby ułatwić pracownikom decyzje do jakiego pojemnika powinien trafić odpad, na ich pokrywach umieściliśmy etykiety z dokładnym spisem co wrzucać a czego nie do danego kosza.
Opracowaliśmy także dokładny schemat procesu postępowania z odpadami wytworzonymi na produkcji, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu podczas ich sortowania i składowania.
Nasi pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu powyższych zmian. Dodatkowo oczywiście opracowaliśmy i wdrożyliśmy nową instrukcję segregacji śmieci.

Ochrona środowiska i działania ekologiczne to jednak nie tylko hale produkcyjne. Temat zdecydowanie dotyczy całej firmy, z pomieszczeniami biurowymi, sanitarnymi czy stołówką włącznie. Tutaj możemy wdrażać drobne rzeczy i mało spektakularne rozwiązania, które połączone dają jednak wymierny efekt. Dlatego w naszej kuchni i stołówce nie używamy plastikowych naczyń i sztućców. W łazienkach zainstalowaliśmy dozowniki mydła, które pozwalają na pobieranie minimalnej ilości mydła potrzebnego do umycia dłoni. Dzięki temu zmniejszamy zużycie produktu i ilość powstałych odpadów. Taki sam efekt przynosi zainstalowanie dozowników ręczników papierowych.
W miejscach, które nie są stale wykorzystywane, np. toalety, zainstalowaliśmy czujniki ruchu, aby światło zapalało się tylko kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia.
Czy wiecie, że tylko w Polsce na jedną osobę przypada 100 kg zużytego papieru rocznie? A to oznacza, że aby zaspokoić zapotrzebowanie na papier statystycznego Kowalskiego, trzeba ściąć aż dwa drzewa!
Dlatego aby minimalizować jego zużycie, w Noratelu wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów i faktur. Dzięki temu będziemy drukować zdecydowanie mniej!
Co jeszcze możesz zrobić jako pracownik? Jakie zmiany w nawykach możesz wprowadzić, aby Twoja firma była jeszcze bardziej eko?
Odchodząc od biurka gaś światło a w komputerze ustaw czas wygaszania monitora. Wychodząc na dłużej wyłączaj sprzęty zamiast zostawiać je w trybie uśpienia. Drukuj tylko to co niezbędne bądź drukuj dwustronnie.
A jak w Twojej firmie dbacie o środowisko?

Aktualne oferty pracy
Najnowsze aktualności
Światowy Dzień Wiatru
Światowy Dzień Wiatru to wydarzenie, które odbywa się co...
Noratel a Covid-19
Epidemia COVID-19 rozprzestrzeniła się w bieżącym roku szybko. N...
Ekologia w Noratelu
Ekologia w biznesie przestała być już modą. Obecnie dbałość o ot...